Integritetspolicy

Vår integritetspolicy

Detta är en integritetspolicy som delger information om hur hemsidan hanterar dina personuppgifter. Information som allena eller i kombination med annan information kan möjliggöra eller på något sätt urskilja eller identifiera förbindelse med dig som besöker och använder hemsidan.

Denna integritetspolicy bör läsas för att få kännedom om hur hemsidan hanterar och försvarar dina personuppgifter när du använder hemsidan. Vi delger även information om hur data samlas in.

Dataskyddsförordningen GDPR – Vi följer den

Dataskyddsförordningen, GDPR, är viktig och något vi följer för att säkerställa din trygghet vid användandet av vår hemsida. Din personliga information hanteras i enlighet med GDRP. Vi delger dig som besökare och användare information om hur vi samlar in uppgifter om ditt användande, i vilket syfte vi samlar information, hur den används och skyddas.

Personlig information – Vad samlas in?

Använder du webbformuläret för kontakt samlas och lagras din e-postadress och ditt namn. Detta för att kunna besvara dina frågor och på det sättet möjliggöra en förbättring av din användarupplevelse.

Detta är enda informationen av personlig art som samlas in på hemsidan.

Den personliga informationen – När sparas den?
Om och endast om du använder webbformuläret för e-post samlas den informationen in och lagras.

Den personliga informationen – Hur används den?
Svara på dina frågor är enda tillfället som personlig information, namn och e-postadress, används.

Skydda personlig information – Vilka åtgärder?

 • Personlig information som skickas in genom webbformuläret omfattas av säkerhetsåtgärder
 • Betalningsinformation kommer aldrig att efterfrågas. Webbsidan tillhandahåller endast skriftlig information i form av artiklar och dylika texter.
 • Hemsidan scannas av, på regelbunden basis, i syfte att identifiera och försvara sig mot skadlig programvara
 • Skanning till PCI-standard eller så kallad sårbarhetskanning använder hemsidan inte

Ett litet antal personer har en särskild behörighet att få åtkomst till den personliga informationen som lagras. Denna information lagras bakom nätverk som är skyddade och därmed har försiktighetsåtgärder vidtagits. All information av personlig art är krypterad med SSL-teknik och dessutom sekretessbelagd. Tredje part kan inte få tillgång till eller komma över information av personlig karaktär utan tillstånd.

Cookies – Används det?

Cookies, eller kakor, vars syfte är att följa och spåra användarnas beteende och aktivitet används inte. Du kan välja att vara anonym som besökare och information om hur du använder hemsidan kommer aldrig att sparas eller lagras. Ej heller information om hur du använder informationen på hemsidan.

Du kan använda funktionerna i din webbläsare för att, helt eller delvis, tillfälligt eller permanent, blockera samtliga eller enstaka cookies. Om alla cookies alltid blockeras kan konsekvensen bli att du gör avkall på användarupplevelse och användarvänlighet på flera hemsidor du besöker och använder.

Information till tredje part

Personlig information som du väljer att ange i webbformuläret för kontakt på hemsidan är sekretessbelagd och hanteras endast av en begränsad grupp människor. Informationen kommer aldrig att säljas, förmedlas eller delas ut till tredje part.

Länkar till tredje part

Hemsidan kommer från tid till annan erbjuda produkter eller tjänster från tredjepartsaktörer. Andra hemsidor som hanteras av tredje part omfattas av egna villkor för integritet, cookies och användande och är inte något som vi ansvarar för. Tredje parts villkor för sekretess är ej heller något vi rår över eller har kännedom om. Upptäcker du som användare att länkar till tredje part på något sätt äventyrar eller kan komma att äventyra säkerheten på webbplatsen, vår webbplats, ber vi dig kontakta oss omgående för att delge informationen i fråga.

God säkerhet på vår hemsida måste upprätthållas – Därför godkänner vi:

 • Enda informationen vi sparar av personlig karaktär är namn och e-postadress om du själv anger den i webbformuläret för kontakt.
 • Anonymt besök på vår webbsida utan att delge kontaktuppgifter är möjligt att genomföra.
 • Vill du få kännedom om vilken information av personlig art vi har lagrat eller sparat om dig kan du kontakta oss genom webbformuläret för kontakt.
 • Önskar du ta bort eller ändra informationen av personlig art kan du kontakta oss.
 • Önskar du rätta information av personlig art kan du kontakta oss.
 • Denna integritetspolicy kommer att finnas på hemsidan och länk till denna policy kommer vid var tid finnas tillgänglig för dig som användare.
 • Eventuella ändringar av integritetspolicyn kan komma att ske. Om så är fallet noteras det här i policyn tillsammans med datum för införande av ändring.

DNT-signaler – Hur hanteras dessa?

Do Not Track signaler är signaler som besökare kan välja att slå på i sin webbläsare. Om detta har skett kommer inte reklam visas spårning göras eller placering av någon form av cookies att ske.

Tredje parts möjligheter att spåra och registrera användarnas beteende
Vi som webbsida använder oss inte av cookies som registrerar användarbeteende. Vi tillåter inte att tredje part spårar eller registrerar användarnas beteende på vår hemsida.

Minderåriga besökare och insamling av information av personlig art
Minderåriga är ej en målgrupp som hemsidan riktar sig till eller erbjuder information för. I Sverige finns lagar och regler för hur en hemsida ska skydda minderårigas integritet och hålla en hög säkerhet för dessa personer. Vi följer dessa lagar och regler.

Dataöverträdelse
Om en dataöverträdelse skulle inträffa skulle vi kontakta dig inom 7 arbetsdagar. Kontakten sker genom e-post i syfte att informera dig om incidenten ifråga, dataöverträdelsen. Vårt team av systemadministratörer kommer i samband med detta att genomföra en revision av hemsidan och dess säkerhet. Syftet är att kontrollera vilken information som kan ha spridits, läckan, och säkerställa att ingen ytterligare information sprids. Hål för säkerhet och läckor av personliga information tillslutes och regleras.

Eventuella frågor om integritetspolicyn kan ställas genom webbformuläret för kontakt. Inom 24 timmar försöker vi svara dig.