Allmänna användarvillkor

Allmänna användarvillkor på sajten

Genom att du som besökare använder dig av hemsidan ingår du ett avtal mellan dig som besökare och hemsidan casinonutansvensklicens.com. Det aktuella avtalet utgörs av de allmänna användarvillkor.

Läs noggrant igenom de allmänna användarvillkor innan du börjar använda hemsidan, detta är en rekommendation.

Villkorsändringar

De allmänna villkoren kan komma att ändras och det är villkoren som vid var tid finns publicerade på hemsidan som är gällande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra i de allmänna villkoren utifrån det vi anser nödvändigt. Vår rekommendation är att du återkommande söker upp villkoren på hemsidan för att uppdatera dig på vilka villkor som för närvarande är gällande.

Användare och godkännande

Som besökare på hemsidan är du också användare av hemsidan och användare godkänner automatiskt användarvillkoren. Användarvillkoren följer nedan.

Informationssyfte

Allt innehåll som publiceras på hemsidan är publicerat i rent informationssyfte. Vi tar inget ansvar för:

  • Skador
  • Förlust
  • Konsekvenser

Som kan komma att uppstå utifrån information som finns tillgänglig på hemsidan.

Vi är inte involverade i några finansiella transaktioner hänförliga till spel om pengar. Spelverksamhet är inte en del av hemsidans verksamhet.

Listan med casinon utan licens är endast sammanställd i informationssyfte och vi uppmanar inte någon spelare till att spela på ett casino utan svensk licens eller ett casino som inte ingår i Spelpaus.

Vi uppmanar att man spelar ansvarsfullt på ett casino som innehar en svensk licens om man är bosatt i Sverige / är svensk medborgare.

Vår sida är istället för svensktalande personer bosatta utanför Sverige.

Störningar av hemsidans funktioner

Som besökare och således även användare av hemsidan godtar du att det inte är tillåtet att ladda upp eller på annat sätt medverka till att skadliga programvara, nätmaskar, trojanska hästar eller datavirus sprids på hemsidan eller i hemsidans funktionalitet. Det är inte på något sätt tillåtet att avbryta, negativt påverka eller på annat sätt störa hemsidans funktioner och funktionalitet.

Ej för minderåriga under 18 år

Minderåriga under 18 år är ej målgruppen för hemsidan och är således inte en lämplig sida att besöka för dig som är minderårig. Vi sparar och lagrar inte personuppgifter och har därmed inte kännedom om användarnas ålder. Av den anledningen är det ditt eget ansvar som besökare att inte använda hemsidan om du är minderårig. Besök på hemsidan och användande sker helt på egen risk.

Fel och brister

Hemsidan kommer vid var tid att antingen vara tillgänglig eller inte tillgänglig för besökare och användare. Några garantier om tillgänglighet lämnas inte. Hemsidan kan komma att innehålla fel och brister avseende information och annat innehåll.

Några garantier om innehållets riktighet lämnas inte. Konsekvenser som kan uppkomma utifrån handlingar baserade på informationen på hemsidan bär den enskilde fullt ansvar för. Hemsidan bär ej ansvar för dess användares handlande.

Om innehållets riktighet, innehåll eller dess utformning ej uppskattas av besökaren rekommenderar vi besökaren att ej besöka eller använda hemsidan.

Inget ansvar förpliktigas hos hemsidan utan står helt till den enskildes egen försorg. Skador, direkta eller indirekta är besökarens eget ansvar. Någon ersättning eller kompensation för eventuella skador betalas inte ut.

Länkar och användarupplevelse

Användarupplevelsen kan komma att försöka förbättras genom att tillhandahålla länkar till andra hemsidor. Dessa länkar och hemsidor kan vid var tid variera i tillgänglighet. Besökare och användare godkänner att hemsidan ej bär ansvar för tillgänglighet, innehållets riktighet, reklam eller information på hemsidor från tredje part.

Eventuella skador, direkt eller indirekt eller förlust som har, eller påstås ha, uppkommit från användande av hemsidor eller tjänster från tredje part bär användaren fullt eget ansvar för.

Lagar avseende casino på nätet

Har du frågor eller funderingar angående lagar, regler, regleringar eller förordningar avseende casino online, spel, vadhållning eller betting på nätet rekommenderar vi användaren och besökaren att kontakta landets spelmyndighet. Alternativ kan en lokal jurist kontaktas för råd och vägledning varvid besökaren själv får bekosta eventuella arvoden.

Det är den enskildes ansvar att hålla sig uppdaterad kring sitt lands lagar och regler avseende spel och vadhållning om pengar online. Vilka lagar som reglerar spel på nätet i besökarens hemvist bär den enskilde besökaren ansvar om att uppdatera sig kring.

Påminnelse: Läs vår integritetspolicy innan du börjar använda hemsidan samt våra Cookie Policys.

Frågor till hemsidan kan ställas genom hemsidans kontaktformulär. Vi försöker besvara alla inkommande frågor inom 24 timmar.